Index Home Home (engl) Results Top pigeons Pigeonring collection
Picture gallery Tekstovi/komentari Club Pigeon-express Takmičenje 2007-2010 Takmičenje 2011-2014 Takmičenje 2015
Takmičenje 2016 Takmičenje 2017 Links Guestbook   Contact
 
Ovo je kolekcija koja svakako nije konačna.
Sve staro i nepotrebno prstenje koje vam se vuče kojekuda meni može da znači za dalju trampu sa kolekcionarima širom sveta. Nebitno je koliko tu ima duplih, kao ni da li su za ukrasne golubove, SVL, tiplere ili pismonoše, ako ih imate i setite se - kontaktirajte me.
Ako bilo ko želi na neki način da pomogne, unapred hvala !
 
Stojanov  Saša
Prvomajska 91      
26300 Vršac
S E R B I A
Tel: +381 13 830 471;   +381 63 8457 257
e-mail: salenit@sbb.rs

                                                                RINGS

EUROPE__________________________________________________________________________________________________

==========================================================================================================

Austria______________________________________________________________________________________________________________________________

AUSTRIA           1977, * , 1981, * , 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, * , 1993, 1994, 1995, 1996, * , 1998, * , 2000, 2001, * , 2003, 2004, 2005, * , 2007, 2008, 20092010, 2011

Albania_________________________________________________________________________________________________________________________________

ALBANIA          2005, ** , 2009, 2010, 2010, 2011, 2011, 2011

AL                    2009

Belgia___________________________________________________________________________________________________________________________________

BELG          1959, ** , 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969,  1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975,1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

LIMBURG 4 REEKS          1989, 1990, * , 1993, 1994, 1995, * , 1997, * , 1999, 2000,

LF          1989, 1990, ** , 1993, * , 1995, 1996, * , 19981999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005

Bosnia & Herzegovina___________________________________________________________________________________________________________________

B H          2002, ** , 2005, 2006, 20072008, 2009, 2010, 2011, 20122013, 2014,

Bulgaria________________________________________________________________________________________________________________________________

BULGARIA          1993, * , 1996, * , 1998, * , 2001, ** , 2010, 2011, 2012,  ** , 2015,

BG          1984, 1985, * , 1988, * , 1998, * , 2000, 2001, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2003, 2003, 2003, 2004, 2004, 2005, 2005, 2006, 2006, 2006, 2006, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2009, 2010, 2011,

Czeshoslovakia___________________________________________________________________________________________________________________________

CS             1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995,

CS S          1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, ** , 1990,  1991, 1992,

Czesky__________________________________________________________________________________________________________________________________

CZ          1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 20062007, 2008, 2009, * , 2011, * , 2014

Croatia__________________________________________________________________________________________________________________________________

CRO          1994, * , 1996, * , 1998, 1999, 2000, 2001, ** , 2003 (1953-2003),   2004, 2005, 2006, 20072008, 2009, 2010, 2011

Denmark________________________________________________________________________________________________________________________________

DAN          1961, ** , 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 20042005, 2006, 2007, 2008, 2009

Finland_________________________________________________________________________________________________________________________________

FIN           2006

France__________________________________________________________________________________________________________________________________

FRANCE     1961,  ** , 1979, ** , 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 20102011

Germany________________________________________________________________________________________________________________________________

DV             1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 20072008, 20092010, 2011,

East Germany___________________________________________________________________________________________________________________________

DDR          1968, 1969, ** , 1975, ** , 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991,

G.Britany________________________________________________________________________________________________________________________________

GB        

A          1982, 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2011,

B          1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007,

C          1978, 1982, 1986, 1988, 1989, 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011,

D          1980, 1985, 1987, 1993, 1996, 1997, 2001, 2002, 2006,

E          1979, 1983, 1994, 1995, 1996,1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,

F          1976 (10 mm high), 1978, 1981, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2003, 2004, 2005, 2006,

H          1985, 1996, 1997, 2000, 2002, 2004, 2005,

J          1976, 1977, 1984, 1986, 1988, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2012

K          1986, 1990, 1994, 1995, 2005, 2006,

L          1986, 1990, 1991, 1992, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2009,

M          1989, 1991,

N          1979, 1990, 1992, 1993, 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2008,

P          1977, 1985, 1987, 1991, 1993, 2003, 2005, 2006, 2008,

R          1986, 1989, 1993, 1995, 1998, 2005,

S          1987, 1988, 1989, 1991, 1992, 1995, 1996, 2000, 2003, 2004, 2006, 2010,

T          1979, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1995, 1996, 1998, 2000, 2002, 2003, 2004, 2006,

V          1982, 1994, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,

X          1976, 1994, 1996, 1999, 2000, 2002, 2004, 2009,

Z          1976, 1988, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2009, 2010,

GB (together) 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,

England_________________________________________________________________________________________________________________________________

NU              1968, 1969, 1970, 1971, 19721973, 1974, 1975,

NEHU          1974, ** , 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, ** , 2011

NWHU        1994, 1995, ** , 1999, 2000, 2001, 2002, 20032004, 2005, 2006, 2007, ** , 2009, 2010

SDU           1990

North Ireland_Homing Union______________________________________________________________________________________________________________

I HU  N          1985, * , 1987, ** , 1992, * , 1994, 1995, 1996, * , 1998, 1999, 2000, 2001, * , 2003, 2004, 2005, ** , 2008, * , 2012,

South Ireland_Homing Union_____________________________________________________________________________________________________________

I HU  S          1987, * , 1989, * , 1992, 1993, * , 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 20022003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 20092010, 2011, 2012, 2013, 2014

Scotland________________________________________________________________________________________________________________________________

SU                1971, ** , 1975, ** , 1979, 1980, 1981, * , 1983, ** , 1986, ** , 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 20062007, 2008

Wales___________________________________________________________________________________________________________________________________

WALES      1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992,

WHU           1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, * , 2000, * , 2002, 2003, 2004, 2005

Greece__________________________________________________________________________________________________________________________________

GR          1995, * , 1997, 1998, ** , 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, ** , 2011

Hungary_________________________________________________________________________________________________________________________________

HUNG          1966, ** , 1975, ** , 1983, ** , 1990, ** , 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, * , 2008, 200920102011, 2012, 2013

HUNG DERBY    2009, 2010, 20112011c,

Iceland__________________________________________________________________________________________________________________________________

ISL          1991, * , 1993,

Italia____________________________________________________________________________________________________________________________________

ITALIA          1979, 1980, 1981, * , 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, * , 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 20052006, 2007, 2008, * , 2010, 2011,

Kosovo (part of Serbia)____________________________________________________________________________________________________________________

KS          2011,

Latvia___________________________________________________________________________________________________________________________________

LV          2007,

Malta___________________________________________________________________________________________________________________________________

MALTA          1989, * , 19911992, 1993, ** , 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, ** , 2010, 2011, 2012, * , 2014,

Macedonia_______________________________________________________________________________________________________________________________

MK          1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2003, 2003, 2004, 2005, 2005, 2006, 2006, 2007, 2008,

Montenegro______________________________________________________________________________________________________________________________

MNE          2009,

Netherland_______________________________________________________________________________________________________________________________

BOXTEL HOLLAND          1936

HOLLAND          1954, ** , 1957, *  ,1959, 1960, 196119621963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968,

HOLL          1969, 1970, 1971, 1972,

NL          1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

(Golden rings)          1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 19811982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Derby (5)          1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

^^^ ( ringrace)          1994, * , 19961997, 1998,

VDS NL          2006, * , 2008,

Norway__________________________________________________________________________________________________________________________________

NORGE          1972, ** , 1981, 1982, 1983, * , 1985, 1986,  ** , 1992, 1993, * , 1995, * , 1997, 1998, * , 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,

VEST NORGE      1985, 1985, ** , 1992, 1993,

Poland__________________________________________________________________________________________________________________________________

PL   (alu)           1977, * , 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 , 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992,

PL   (plast)         1987, 1988, 19891990, 1991, 1992,

RP   (plast)         1993, 1994, 1995,

PL(pl-like Germ)   1996, 1997, 1998, * , 20002001, 2002, 2003, 2004,

PL   (pl. normal) 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,

PL DERBY         2000,

PL FCI               2013, 2014

PL JKHGS          2009,  

PL P                2010, 2011

PL PZHGP          2011, 2011Olimpiada, 2012

PL s                2005, 2006, 2007

PL ZP               2010, * , 2012, * , 2014, 2015,

PL ž                 2006

RP                  1991, 1992, 1993, 1994, 1995,

RP(pl-like Germ)  1995,

XX-LECIE OKREGUBIALA PODLASKA

Portugal_________________________________________________________________________________________________________________________________

PORTUGAL          1987, ** , 1991, ** , 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 19992000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 20102011, * *, 2014,

Romania________________________________________________________________________________________________________________________________

RO, RSR          1972, ** , 1984, ** , 1988, 19891990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001LPPV, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2008, * , 2010, 20112011c, 2012

ROMANIA   2009, 2010, 2011, 2011c, 2012

RO / FRC    2009, 2010

RO / FRSC    2011,

RO / UACZ    2011,

RO / UACZ    2014,

RO / UCP      2014,

Romania / FCI    2013, 2014,

CLUB DERBY / FAIR-PLAY   2002,

Russia___________________________________________________________________________________________________________________________________

RUS            2003, 2005,

RUS F        2015,

RUS FCI     2014,

RUS SLSG  2004, 2006, 2008, 2009,

RUS SRSG  20102011

Serbia___________________________________________________________________________________________________________________________________

SERB          2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015,

Slovakia_________________________________________________________________________________________________________________________________

SLOVENSKO          1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,

SK          2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, * , 2011,

Slovenia_________________________________________________________________________________________________________________________________

SLO, SLOVENIJA          2000, 2001, 2002, ** , 2009,**, 2012,

Spain___________________________________________________________________________________________________________________________________

ESP                      1978, ** , 1987, 1988

ESP R.F.C.E.         1991, 19921993, 1994, ** , 19971998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

FCC Canaria Espana      20102011, * , 2013,

F.A.C. ANDALUCIA Espana       1992, ** , 1995, ** , 2010, 2011, 2012

R.F.C.E. Derby Nacional           1989, * , 19911992, 1993, * , 1995, * , 2002,

Sweden_________________________________________________________________________________________________________________________________

SVERIGE         1968, 1969, ** , 1976, * , 1978, * , 19801981, 1982, * , 19841985, 1986, 1987, 1988,

S                     19891990, 1991, 1991-FA, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,  

Switzerland______________________________________________________________________________________________________________________________

CH          1986, ** , 1989, * , 1991, * , 1993, * , 1995, 1996, 1997, 1998, 19992000, * , 2002, 2003, 2004, * , 2006, 2007, 2008, ** , 2011,

Turkey __________________________________________________________________________________________________________________________________

TR          2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,

TURK      2009

TGF TR   2010, 2011, ** , 20142015,

Ukraina_________________________________________________________________________________________________________________________________

UA          2001, * , 2003, ** , 2006, ** , 2008, ** , 2011

Yugoslavia_______________________________________________________________________________________________________________________________

YU               1961, * , 1965, 1966, 1967, 1968, * , 1970, 1971, * , 1974, 1975-1, 1976-1, 1977-1, 1978-1, 1979-1, 1980-1, 19811982, 1983, 1984, 1985, 19861987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006

28 MART (agency)   no year  

 

AMERICA__________________________________________________________________________________________________

==========================================================================================================

U S A__________________________________________________________________________________________________________________________________

AU (alum)          5VC=1989,      A =1989,     AHPI-2001,     AU-1991,     BIR=1986,     CIN-1992,     CMP=1973,**,1978,     DALLAS=1981,     DEN=1985,     EJM=1997,     EHI=1983,     LMF=1979,     LOC-2002,     MBA-1976,     MN-1988,     MSF=1998,     NTF=1987,     OWL=1982,      P =1987,     PHA=1985,     RBF=1981,    RRR-1984,     SFD-1980,     TCC-1996,     TEXAS-1993,1994,    YPF-1979,  

(AU-) 1973, **, 19781979, 1980, 19811982, 1983, *,1985, 1986, 1987, **, 1989 , **, 1993, 1994, **, 19971998, * , 2001)

AU  (plast)         5VC=1992,       A=1993,*,1997,*,2003,2004,*,2006,       A-1=2005,       ACES=1997,   AHPI=1993,1994,1995,1996,*,2002,2003,2004,2005,*,2009,     AHPIWOW=1998,    APA=2005,     APF=2002, ARPU=1992,*,1996,*,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,     AUB=2007,    BALT=2000,     CBS=1999,*,2003, 2004,     CENTENNIAL=2010,     CHAS-SC=1998,1999,     CHICAGO=2005,      CIN=2000,      CL=2001,     DALLAS=1993,*,2000,2001,*,2004,2005,*,2007,     DEN=2000,2001,     DNW=1996,    DOW=2003,2004,*,2007,*,2009,     DR.PH.NELSON=2004,    DUTCH=2002,     EPR=2000,*,2002,     FORT-WORTH-RPC=2007,     GBW=2004,     GOLD-BAND=2008,     GPS=2005,    GRM=1995,*,2002,     HALE=2004,2005,     HAM=2000,     HAWAIIFIA=2006,       HIPR=2007     =1999,2006,2007,2008,     J.SHUMWAY=2005,     JAX=1999,     JEDDS=2004,2005,2006,     JFR=1997,     LCI=1998,*,2000,    LLC-LUBBOCK=1996,     LOLF=2005,2009,     MAN=2001,*,2003,     MFD=2005,         MIS=1994,     MPC=1996,*,2000,2001,*2005,*,2008,2009,2010,*,2013,     MTP=2000,     MUS=2006,2007,     NCC=2001,*,2003,2004,2005,    NEPS=2006,     NERPC=2006,    NFL=2004,     OAKLAWN=     OPP=1995,     OPPC=1994,     OWL=1986,1987,1988,1989,     PAT=1994,     PFSC=1997,     POLIDORO=2006,     PRO=2004,     PSF=1991,1992,*,1995,     PV=2003,*,2009,     RAIN=2001,*,2003,*,2007,     RBF=1991,1992,1993,1994,*,1999,*,2001,*,2005,     RED-OAK=2004,     RO=2002,    SANTA-BARBARA=2010,     SBS=1991,1992,     Schultz=2006,2007,     SIC=2000,     SION=1999,     SJV=1991,     SMC    STILLY=1993,    TAC=1990,*,1997,*,2000,     TAR=2008,     TBM=1995,1996,     TC(TRI_COUNTY)=2011,     TCC=1998,*,2000,     TCW=1994,*,1997,     TEBIRD=2012,     TEI=1991,     TEJANO=2001,2002,2003,2004,     TEXAS=1994,*,2004,     TOP-GUN=1997,       UCA=2010,       WAC=1996,     WRC=2009,     WRCS=2009,     WOW=1997,     WOWPC=2000,     WWW=1993,     YPF=1992,

(AU-together) 1976, ** ,1984, * , 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, )

IF (alum)          AHPC=1993,     AHPI=1994,*,1996,     BBF=1998,      =1996,*,1998,1999,     CWC=1995,     EBS=1984,     GFM=1997,1998,1999,     MN=1993,*,1999,     PRC =1978,     YCC=1997,

(IF (alum-all together): 1978, * , 1984, ** ,1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 )

 IF  (plast)           A=2005,     AIEA=2004,CAPITOL-CITY=2005,*,2010,2011,     AHPI=2005,     BBF=2007,      BP=2003,     CCF=1998,     CCC=2002,2003,     CVR=1997,     FOYS=2000,*,2006,    GFM=1996,2002,2003,     JEDDS=2005,    LCI=2002,*,2004,     LCM=2014,      LM=2003,*,2007,     LMC=1996,     MMF=1988,*,1994,     MRC=2011,     MSF=2007,     NCC=2003,2004,2005,    NHF=2007,*,2011,     NPC=2007    NPR=1996,1997,1998,1999,*,2002,     PAOF=2006,2007    POLIDORO=2007    QCM=2007,2010,     RLPC=2001,     SMM=1999,     TRT=2005,     TSC=2006,2007,2008,     WOW=1999,     WOWPC=1998,*,2002,     ZACK/ILA=2010,2011,  

( IF plast together :  1988, * ,1994, * ,1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, * , 2014 )  

USA          2002, 2002, 2003, 2004, 2005,

IPB B         1996, * , 2003, ** , 2006,  

Canada_________________________________________________________________________________________________________________________________

CU                1986, 1987,   **  ,1997, 1998, 1999, 2000,   *   ,2002,   *   ,2003, 2004, 2005, 2006, 2007,     

BC-SURREY= 1993,     CRPU=1984,     CU-BOW.INV=2007,     CU-C.P.V.QUE=1992,     CU-CORNER LOFT=2010,     CU-CPVQ=1999,     CU-CHWK=1995,1996,1997,*,2002,2003,2004,     CU-EIRPC=2005,     CU-EURO=2005,2006,     CU-HH=1995,     CU-KRPS=2004,2005,2006,     CU-LUCAN=1999,*,2004,2005,     CU-NORTH-ROAD-RPC=2008,     CU-OAK=1980,**,1987,1988,     CU-Okanagan=1991,     CU-OKN=1999,*,2007,     CU-OKV=1996,*,1998,1999,2000,2001,2002,     CU-S`LAND=2005,*,2007,2008,2009,2010,     CU-SUR=1994,     CU-WHITBY/BEAVER=2006,     CU-WIRPC=2011,     TOR-FED=1974,     CU-1-866-652-5704=2009,

(CANADA all together : 1974, * , 1980, * , 1984, * , 1986, 1987, 1988, * , 1991,1992, 1993,1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,2010,2011)  

Cuba____________________________________________________________________________________________________________________________________

FCC              2010, * , 2012,

Mexico__________________________________________________________________________________________________________________________________

MEXICO FMC          1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 19961997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, * , 20102011, 2012, 2013, 2014,

MEXICO UCM          2014

Trinidad & Tobago______________________________________________________________________________________________________________________

FED T&T=2004, 2005,    T&T BPC=2001,     T.P.C.=1988,     T+T=2007, 

FED TT=2007, 2008, 2009,

Argentina________________________________________________________________________________________________________________________________

F.C.A.              1988, ** , 1991, 1992, ** , 2004, * , 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2010, 2010 , * , 2012

ARG-CCP         2007, 2008c,

Brasil___________________________________________________________________________________________________________________________________

BR FCB          1999, * , 2000, * , 2002, 2003, 2004, 2005, * , 2007, ** , 2012,

BR FMC          2008,

Columbia________________________________________________________________________________________________________________________________

COL. A.C.C.           1992, ** , 2008, 2009, 2010, 2010c, 2010, 2011,  

Uruguay___________________________________________________________________________________________________________________________________

URUGUAY          2008, 2009, 20102011

 

AFRICA___________________________________________________________________________________________________

==========================================================================================================

Marocco_________________________________________________________________________________________________________________________________

MAROC       1998, ** , 2001, 2002, 2003, * , 2005, 2005, 2006, 2006, 2007, 2008, * , 2011, 2011, 2011, 2011, * , 2013,

MAROC ROYAUME          2009

MAROC UAMPC              2009

A.C.C. CASA MAROC       2006

Namibia_________________________________________________________________________________________________________________________________

NAMIBIA, NAMIBIA SA      1993, 1994,  

South Africa____________________________________________________________________________________________________________________________

SA=1981,1982,1983,1984,1985,1986,1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,*,2005,*,2007,2008,2009,2010,

ZA-BD/OP=2011,     ZA-BRDK=2007,     SA-BRPF=1983,     SA-CYRILS=2010,     SA-DPK=2009,     SA-EC=2004,     ZA-EGRPC=2007,     SA-FB=2003,*,2006,*,2008,     SA-FBHU=2001,     ZA-GRP/OP=2007,     SA-GRPA=2001,*,2009,     SA-KPF=2002,*,2005,     ZA-LPU=2007,     SA-MASKAM.PF=2008,     SA-NA=2004,     SA-NBHU=2003,    SA-NFS=1989,1990,1991,*,2011,     ZA-NK=2006,*,2008,2009,     SA-NRB.P=2008,     SA-NRPU=2008,     SA-NW=1996,     SA-NWPF/D=2003,*,2005,2006,2007,     SA-OERF=2002,     SA-OP=1983,1984,*,1986,1987,*,2004,2005,2006,2007,2008,2009,   SA-OVRF=2009,     ZA-PBG=2007,     ZA-PRDK=2007,2008,     SA-PSPU=2003,    SA-PTA-FED=1999,2000,    SA-PWF=2005,*,2007,     SA-PWF/D=2005,     SA-SKDU=2009,     SA-SWF/K=1998,     SA-THU=1996,1997,1998,1999,*,2004,     ZA-SPRC=2007,    ZA-SRF=1999,*,2007,     SA-SWF/K=2001,      SA-TRPF=1996,*,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,   ZA-TRPF/D=2007,    SA-TZN=2003,     SA-VPU=1996,*,2005,   SA-WKDU=2005,2006,    SA-WPU=1996,*,1999,*,2001,2002,*,2007,2008,2009,     ZA-WPU/D=2007,     SA-WRPU=1995,*,2005,     SA-WT=1995,     SAHU-NFS=1974,     SAHU-TRPF=1979,    

MDPR (Million Dolar Pigeon Race) 2008

NBRC-J=2004

SBPU=1988,1989,

WKDU=2001,     

(SA+ZA together 1974, **, 1979, * , 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011)  

SA=...---2005,  ZA=2006---...

 

ASIA______________________________________________________________________________________________________

==========================================================================================================

Bahrain_________________________________________________________________________________________________________________________________

BAHRAIN      2008, ** , 2011,

China___________________________________________________________________________________________________________________________________

CHN              2002, 2003, 2004, 2005, 2006, * , 2008, 2009, * , 2011,

PTPA              2010,

Chinese symbols   1993, ** , 2009

Hong Kong_____________________________________________________________________________________________________________________________

HKIRPA          2009

India____________________________________________________________________________________________________________________________________

NMRPA         2004,

INDIA            2014,

Indonesia________________________________________________________________________________________________________________________________

POMSI         2003,  ** , 2011,

WALET        2010,  

Israel___________________________________________________________________________________________________________________________________

ISRAEL BH/MG         2007, ** , 2011, 2014

Korea___________________________________________________________________________________________________________________________________

KOREA WPRC         2010,

Kuwait__________________________________________________________________________________________________________________________________

KUWAIT        2005, * , 2007, 2008, * , 20102011,

Saudi Arabia___________________________________________________________________________________________________________________________

KSA          1993, * , 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009

Philipini_________________________________________________________________________________________________________________________________

FPA=2004,     PA=2005,2005,     PHA=1980,**,1985,**,1999,2000,**,2004,2005,**,2011,     PHA-AU=1987,       PH-OLS=2009,    PHIL=2002,**,2005,2005,2005,**,2009,2010,2011,     PRPF=2005,2005,2005,2005,2005,2005,     PPSA=2005,     PSP=2000,**,2005,     RP=2005,     RPAP=2004,     TRPA=2005,

Philipini (together): 1980, * , 1985, * , 1987, * , 1999, 2000, * , 2002, * , 2004, 2005, * , 2009, 2010, 2011,

Taiwan__________________________________________________________________________________________________________________________________

TAIWAN = 2005, 2005, 2006,            ROC = 2005,  

Thailand_________________________________________________________________________________________________________________________________

THAILANDCHA=2011,     THAILAND HFT = 2004, * ,2011,2012,           HFT BUNG-KARN = 2001,  

Quatar__________________________________________________________________________________________________________________________________

QUATAR          2000, 2001, 2002, 2003, ** , 2007, 2008,

Yemen__________________________________________________________________________________________________________________________________

YEMEN       2006,

AUSTRALIA________________________________________________________________________________________________

==========================================================================================================

Australia________________________________________________________________________________________________________________________________

ALB=2005,       ALBANY=1994,       AUST=1992,**,1996,*,1998,1999,2000,**,2005,2006,**,2010,       AUSTRALIA=2009,       BUNBURY.WA=1996,**,2001,2001,2002,       CESS=1998,       DARWIN=1992,       GPC=2003,       K.C=1995,1996,       LCP=1975,       MELB=1989,       MURRAY BRIDGE=1984,**,1996,      N.C.F.=1989,1990,       NSW=1999,**,2002,       PAN=1981,       QPF=1999,2000,*,2003,       SA=1990,*,1993,1994,*,1996,1997,1998,**,2005,2006,2007,2008,2009,*,2011,       SCF=2005,2006,       VHA=1984,

Australia (together): 1975, * , 1981, * , 1984, * , 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, * , 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,

Tasmania__(part of Australia)_____________________________________________________________________________________________________________

NTAS  =1994,     shEP=1978,     S.TAS=1984,

N.ZEALAND________________________________________________________________________________________________

==========================================================================================================

N. Zealand_____________________________________________________________________________________________________________________________

ARPF=1999,*,2001,     ASH=1995,*,1997,1998,     DRPC=2007,     ERPC=2003,     GLD=1989,     HAM=1997,*,1999,**,2002,     HAM((with-phone-number)=HENAK=1996,1997,1998,1999,2000,2001,*,2003,2004,2005,     IHPS=2004,     INV=1998,1999,**,2003,     MID-C=2000,2001,     MKU=1998,1999,2000,2001,2002,2003,**,2006,     MOS=1998,**,2000,*,2002,2003,2004,**,2008,     NCH=2004,     PT.OE=1988,     SARPC=2004,       UPC=1989       WUAK=2000,**,2004,2005,

New Zealand (together): 1980, ** , 1988, 1989, ** , 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,

________________________________________________________________________________________________________________________________________

=======================================================================================================================

CARDS 

Australia (AUST)  2006,

Austria (AUSTRIA)  1982, *, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, ** , 2002, ** , 2005, ** , 2008, ** , 2011,

Albania  2007, * , 2011,

Belgia   (BELG)  1938, 1939, ** , 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, * , 2010, 2011,

Bosnia and Herzegovina (BiH)  2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 20122013, 2014,

Brasil   2004, 2005, * , 2007, 2008,

Bulgaria  (BG)   2004, 2005, 2006, 2007, * , 2009, 2010, 20112012, * , 2015,

Canada (CU EURO)   2005, 2006,   (CHWK) 2003,  (REGINA) 2005,  (1-866-652-5704) 2009,

China   2000, 2001, * , 2003, 2004, 2005, 2006, * , 2008, 2009, * , 2011,

China (Chinese symbols)  2009,

Czeshoslovakia (CS-S)  1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993,

Cesky (CS)  1968, 1969, *, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995,

Cesky (CZ)  1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, ** , 2008, * , 2011, * , 2014,

Croatia (CRO)  1995, * , 1997, ** , 2001, ** , 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,

France   1953, 1954, 1955, **, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966,  * , 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, * , 2008, 2009, 2010, 2011,

Germany 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,

East Germany (DDR)    1959, **, 1991,  

Greece (GR)     2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,

Hungary    1982, **, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, ** , 2008, 2009, 2010, 2011, * , 2013, Hung-Derby 2011

Hong Kong   2009,

Italia    1984, ** , 1999, ** , 2005, 2006, 2007, 2008,   *  , 2010, 2011,

Irish Homing Union (IHU-N)   1985, 1986, 

Latvia (LV)   2007,

Luxembourg  1985, 1986, 1987, **, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, **, 1999, 2000, 2001, 2002, *, 2004,

Macedonia ()  2002,

Malta  1991, *, 1993, * , 1995, 1996, 1997, * , 1999, ** , 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, * , 2014,

Netherland (Holland)  1936Boxtel, **, 1939, ** ,1946 noodring 1941, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 20062007200820092010, 2011, 2012,   NL Derby  1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966,1967, 1968, 1969, 1970, 1971 , 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990,1991, 1992, 1993, 1994,1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, ** , 2006, 2007, 2008,  Brabant  1969, * , 1974,   N.O.B.P.V. Holland  1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968,  NPO Olympiade Holland 1994, * , 1996, 1997,

Norway   1977, 1978, 1979,

Poland   1959,1960, * , 1962, * , 1968, * , 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2000 Derby, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 20112012, 2013, PL-ZP 2014, 2015,

Portugal     1968, * , 1995, 1996, 1997, 1998, * , 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, ** , 2014,

Romania   1979, * , 1983, 1984, * , 1992, * , 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, * , 2007, 2008* , 2010, 2011, 2012RO-UCP 2014

Russia (RUS SLSG)    2004, * , 2006, * , 2008, 2009,

Saudi Arabia (KSA)  1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,

Serbia (SERB)  2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,

Slovakia (SLOVENSKO) 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,

Slovakia (SK)  2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, * , 2011,

Slovenia (SLO)    1992, 1993,

Spain (ESP)  1997, 1998, * , 2001, 2007, 2008, 2009, * , 2011, 2012, * , 2014,

Spain (Andaluza)  2011, 2012,  

Canarias - Spain (FCC Canaria Espana)  2010, 2011,

Sweden (S)    1975, * , 1995, * , 1998, 1999, * , 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,

Switzerland(CH)    1980, 1981, 1982, * , 1984,1985, 1986, 1987, *, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993Derby, 1994Derby, * , 1997, 1997Olympiade, * , 2007, ** , 2011,

Turkey   20102011,

Ukraina (UA)    2005, 2006, * , 2008, ** , 2011

Yugoslavia (YU)  1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, not exist anymore

 

Fancy pigeon rings, and personal rings are not on this list.  

 
Index Home Home (engl) Results Top pigeons Pigeonring collection
Picture gallery Tekstovi/komentari Club Pigeon-express Takmičenje 2007-2010 Takmičenje 2011-2014 Takmičenje 2015
Takmičenje 2016 Takmičenje 2017 Links Guestbook   Contact